Choď na obsah Choď na menu
 


Farské oznamy:

Program omší: 7. cezročný týždeň B8. cezročný týždeň B

Rozpis lektorov: Ľubiša - maj, jún 2018

Rozpis lektorov: Koškovce - máj, jún 2018

Časopis GUARDIAN: Guardian 6.

 

 NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

trinity.jpg

To, že Boh je trojicou osôb, utváranou vzájomnou láskou medzi Otcom a Synom v Duchu Svätom nám zjavil až Boží Syn. V Synovi sa zjavuje aj podstata Boha, totiž, že je Láska. Ježiš nezjavuje a neponúka náuku, ale lásku, ktorú možno buď prijať alebo odmietnuť. 

Boh sa zjavuje ako nekonečná láska, ktorá nie je iba jeho vlastnosťou, ale podstatou. Je to láska Boha k celému svetu, všetkému, čo stvoril. Táto láska nie je len pocitom alebo postojom, ale aj dejinnou udalosťou: láska Otca sa prejavuje tým, že posiela na zem svojho Syna. Ježiš je zjavením Božej lásky, Otec miluje ľudí jeho prostredníctvom. Preto si nemožno ani predstaviť, aby človek mohol vstúpiť do vzťahu lásky s Bohom, ak nie v Ježišovi Kristovi. Posolstvo biblických čítaní tejto slávnosti je jasné: sláviť Boha ako Trojicu znamená oslavovať jeho lásku. Ponad zložité diskusie trojičnej teológie biblické posolstvo zjavuje najmä túto základnú pravdu. Boh sa nezjavuje ako láska cez zložité definície ale tým, že jeho Syn nám prejavuje jeho lásku veľmi konkrétnym spôsobom až po smrť na kríži. Objav Božej lásky vierou v Syna prináša do ľudského života tak prevratné zmeny, že Ježiš hovorí o znovuzrodení. 

 

O môj Bože, Trojica, ktorej sa klaniam, pomôž mi celkom zabudnúť na seba, aby som spočinula v tebe nehybná a pokojná, akoby moja duša bola už vo večnosti. Nech už nič nie je schopné narušiť môj pokoj ani ma vyviesť z teba, o môj Nemeniteľný, ale nech ma každý okamih unáša ďalej do hĺbky tvojho tajomstva! Upokoj moju dušu. Urob z nej svoje nebo, svoj obľúbený príbytok a miesto svojho odpočinku. Nech ťa tam nikdy nenechám samého, ale nech som tam úplne celá, úplne bdelá vo svojej viere, celá v adorácii, úplne odovzdaná tvojmu stvoriteľskému pôsobeniu.

 

Bl. Alžbeta od Trojice

 

zdroj: inernet